team

Jouw thuiszorgteam wordt gecoördineerd door Charlotte Vandenbroucke. Charlotte studeerde verpleegkunde en werkte daarna op de afdeling neonatologie in Ronse. Nadien startte ze als thuisverpleegkundige.
Sinds januari 2022 is Charlotte thuiszorgcoördinator voor Phebe. Daarnaast fungeert ze ook als aanspreekpunt voor mensen die na bijvoorbeeld een kortverblijf in WZC Sint-Carolus of WZC De Pottelberg terug naar huis gaan en nood hebben aan extra zorg.

“Samen met het team enthousiaste thuisverpleegkundigen wil ik gaan voor een top dienstverlening.

Je kan op ons rekenen!”

Charlotte – Phebe Thuiszorg